Vooropnames

Door de bouwkundige staat van woningen en bedrijfsruimtes vooraf vast te leggen, kunnen er geen misverstanden ontstaan over de oorsprong van schade. Denk aan reeds bestaande scheuren of beschadigingen. Bij een vooropname wordt van elke waargenomen scheur of ander gebrek een foto en een korte omschrijving gemaakt. De meeste woningen worden binnen en buiten geïnspecteerd. Van eventueel aanwezige garages en schuren worden alleen buitenopnamens gemaakt. De kosten van de vooropnames zijn voor rekening van Noordwijk en Rijnland.

Eigenaren van de panden kunnen met een inlogcode het rapport van de opname downloaden. Eigenaren en bewoners ontvangen vooraf een brief om een afspraak met BouwRisk te maken.

Wie is BouwRisk?

BouwRisk B.V. is een onafhankelijk bureau dat zicht houdt op schaderisico’s vóór en tijdens bouwwerkzaamheden. De opname-experts en landmeetkundigen kunnen zich altijd legitimeren. Meer informatie over BouwRisk en de werkzaamheden vindt u op www.bouwrisk.nl.