Voorbereiding

De afgelopen jaren hebben we al veel voorbereidend werk gedaan. We hebben gesproken met bewoners, ondernemers en evenementenorganisatoren. Via individuele gesprekken en in klankbordgroepen. Eisen, wensen, vragen en zorgen zijn met aannemer Dura Vermeer gedeeld. Zodat zij weten waar ze aan beginnen. Nu pakken we samen met Dura Vermeer en alle betrokken bewoners en ondernemers de voorbereidingen weer op. Hoe? Dat vatten we graag hieronder samen. Details vindt u op de pagina’s in het uitklapmenu onder Uitvoering.

Schadepreventie

Meetbouten en trillingsmeters
De komende maanden voeren we diverse onderzoeken uit. We plaatsen meetbouten en trillingsmeters om zettingen en geluidstrillingen te meten. Eigenaren en bewoners van panden waar we de metingen uitvoeren, ontvangen een brief met uitleg. De uitvoer van metingen is geen teken dat we bijzondere risico’s bij het project verwachten. Het is vooral een kwestie van zorgvuldigheid en om eventuele geschillen achteraf te voorkomen.

Bouwkundige vooropnames
Voor de start van het werk, brengen we alle aangrenzende panden in beeld. Een onafhankelijk expert maakt een rapport van de bouwkundige staat van deze panden. Eigenaren en bewoners ontvangen vooraf een uitnodiging voor een afspraak.

Schadeafhandeling

Alhoewel we er alles aan doen om schade te voorkomen, kunnen we schade nooit uitsluiten. Daarom zijn we goed verzekerd. Eventuele bouwschade valt onder de doorlopende CAR-verzekering van de gemeente. Voor vermogens- of inkomensverlies hebben we een nadeelcompensatieregeling. Meer uitleg over soorten schades, het melden ervan en schadeloosstelling vindt u op de pagina Schadeloket.

man met bouwhelm en landmeter
laptop, tablet en mobiele telefoon

Communicatie

De komende maanden zullen we u op verschillende manieren op de hoogte houden van de voorbereidingen.

Website, nieuwsbrieven en bewonersbrieven
We werken de website geregeld bij en versturen regelmatig digitale nieuwsbrieven. Persoonlijke informatie voor eigenaren en bewoners zetten we in een bewonersbrief.

Klankbordgroepen
Eind mei 2021 zijn de klankbordgroepen van bewoners, ondernemers en evenementenorganisatoren via een online bijeenkomsten bijgepraat over de voortgang van het werk samen met de aannemer Dura Vermeer.

Bewonersbijeenkomst
Voor de start van de uitvoering op 13 september organiseren wij samen met Dura Vermeer een informatiebijeenkomst. Online of op locatie, dat is nu nog onzeker. Alle bewoners en ondernemers rond de Parallel Boulevard ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Vragen of zorgen?

Heeft u vragen over de voorbereiding van de werkzaamheden? Stuur ons een mail via info@parallelboulevard.nl en wij nemen contact met u op. U kunt ook bellen met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071-3660000.