Voorbereiding

De afgelopen jaren hebben we al veel voorbereidend werk gedaan. We hebben gesproken met bewoners, ondernemers en evenementenorganisatoren. Via individuele gesprekken en in klankbordgroepen. Eisen, wensen, vragen en zorgen zijn met aannemer Dura Vermeer gedeeld. Zodat zij tijdig wisten waar ze aan zouden beginnen. Sinds 13 september 2021 zijn we volop in de uitvoering. Details vindt u op de pagina’s in het uitklapmenu onder Uitvoering.

Schadepreventie

Meetbouten en trillingsmeters
In de maanden voorafgaand aan de uitvoering voerden we diverse onderzoeken uit. We plaatsten meetbouten en trillingsmeters om zettingen en geluidstrillingen te meten. De uitvoer van metingen is geen teken dat we bijzondere risico’s verwachten. Het is vooral een kwestie van zorgvuldigheid en om eventuele geschillen achteraf te voorkomen.

Bouwkundige vooropnames
Voor de start van het werk brachten we alle aangrenzende panden in beeld. Een onafhankelijk expert maakte een rapport van de bouwkundige staat van deze panden.

Schadeafhandeling

Alhoewel we er alles aan doen om schade te voorkomen, kunnen we schade nooit uitsluiten. Daarom zijn we goed verzekerd. Eventuele bouwschade valt onder de doorlopende CAR-verzekering van de gemeente. Voor vermogens- of inkomensverlies hebben we een nadeelcompensatieregeling. Meer uitleg over soorten schades, het melden ervan en schadeloosstelling vindt u op de pagina Schadeloket.