Het project Parallel Boulevard door de tijd heen

Aanbesteding stilgelegd

29 oktober 2019

Op dinsdag 29 oktober heeft het college van de gemeente Noordwijk definitief besloten om de aanbesteding voor het project Parallel Boulevard voorlopig stil te leggen. Dit betekent dat de uitvoering waarschijnlijk pas in het najaar van 2021 zal starten.

Informatiebijeenkomst

2 oktober 2019

Op woensdagavond 2 oktober 2019 kwamen zo’n 80 bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Parallel Boulevard naar Hotel aan Zee. Met het voornemen om de aanbesteding uit te stellen, werd de bijeenkomst door wethouder De Jong geopend. Daarna was het tijd voor de resultaten van het draagvlakonderzoek. Ook was er meer informatie over

Draagvlakonderzoek

28 mei 2019

Is er draagvlak voor een zomer doorwerken aan de herinrichting van de Parallel Boulevard? Onderzoeksbureau Enneüs verspreidt in opdracht van de gemeente Noordwijk een enquête onder ruim 1900 belanghebbenden. Het college zal de resultaten van het draagvlakonderzoek meenemen in haar heroverweging van het besluit, om het project in een aaneengesloten periode te laten uitvoeren.

Praktijkproef

11 april 2019

Om het aanleggen van de permanente drainage onder de Parallel Boulevard vooraf goed te testen, voeren we een praktijkproef uit. De praktijkproef vindt plaats op het parkeerterrein Palaceplein van 11 maart t/m 11 april 2019. De resultaten geven vertrouwen in de gekozen aanpak.

Uitvoeringskrediet

19 februari 2019

De gemeenteraad stemt in met het aangevraagde uitvoeringskrediet van 8.8020.000 euro voor de herinrichting van de Parallel Boulevard en omgeving.

Eigen website

14 januari 2019

De Parallel Boulevard is een belangrijke verkeersader. De werkzaamheden tussen het najaar van 2019 en het voorjaar van 2021 zullen hinder veroorzaken. Met heldere informatie over het werk en de planning vragen wij hiervoor begrip. Daarom heeft het project een eigen website. Voor iedereen die wil weten, hoe we Noordwijk aan Zee bereikbaar, veilig en aantrekkelijk willen houden. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Uitleg combinatie

27 juni 2018

Tijdens een bewonersavond wordt de combinatie herinrichting + aanleg van een drain uitgelegd. Het projectteam Parallel Boulevard nodigt de omgeving uit, om mee te denken over de uitvoering en de planning. Zodat de aannemer straks duidelijk weet, met welke belangen hij rekening moet houden. Belangen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

Koningin Wilhelmina Boulevard

20 maart 2017

Het grondwater moet omlaag voor de uitvoering van het definitieve ontwerp. Daarom komt er in 2016 een drain onder de Koningin Wilhelminaboulevard. De drain wordt in een geboorde tunnel geplaatst. Helaas raakt de drain al snel verstopt en moet hij in 2017 verwijderd worden. Kabels en leidingen onder de Parallel Boulevard krijgen in 2017 alvast een nieuwe plek, vooruitlopend op de

Presentatie ontwerp

12 september 2016

Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden komen op twee avonden bijeen voor de presentatie van het Definitieve Ontwerp (DO).

Voorlopige planning

16 april 2016

In de eerste digitale nieuwsbrief over de Parallel Boulevard wordt de voorlopige planning van het werk bekend gemaakt. Als het grondwater op het gewenste niveau is, kunnen de werkzaamheden in september 2017 starten.

50 km/per uur

7 januari 2016

De raad stemt in met een het voorlopige ontwerp. Het ontwerp gaat uit van een maximum snelheid van 50 km/uur en aparte fietsstroken. Er komt een voorbereidingskrediet om het definitieve ontwerp en de uitvoering voor te bereiden.

Voorlopig ontwerp

3 december 2015

Het voorlopige ontwerp (VO) voor de Parallel Boulevard en omgeving is klaar. Specialisten van het hoogheemraadschap zoeken naar een oplossing om het grondwater in Noordwijk aan Zee te laten zakken. De oplossing moet wateroverlast bij de toekomstige uitvoering van de plannen voorkomen. En ervoor zorgen dat kelders in het centrum droog blijven.

Samen met de omgeving

16 oktober 2014

De gemeente informeert bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over het voornemen tot vernieuwing. Eerst moet er een voorlopig ontwerp komen. Dit voorlopige ontwerp zal mede afhankelijk zijn van de keuze voor een maximum snelheid: 30 of 50 km/uur. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken.

Vernieuwing

31 december 2013

De doorgaande verkeersroute vanaf het Picképlein tot aan het Wantvelt is hard toe aan vernieuwing. De gemeenteraad stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar voor het maken van een voorlopig ontwerp. Het gebied moet een frisse uitstraling krijgen. Het verkeer moet beter doorstromen. En de veiligheid voor voetgangers en fietsers moet omhoog.

Natte kelders

1 december 2013

Zware regenbuien teisteren Noordwijk aan Zee. Door de betonnen dijk in de duinen is het grondwater in de afgelopen jaren ruim een meter gestegen. Door de vele regen en het gestegen grondwater komen er eind 2013 en begin 2014 zo’n 30 meldingen van ondergelopen kelders bij de gemeente Noordwijk binnen.

Dijk-in-duin

3 september 2007

Start aanleg van een betonnen dijk in de duinen voor Noordwijk aan Zee. Deze dijk-in-duinconstructie vloeit voort uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een nationaal programma om Nederland tegen overstromingen te beschermen.