Veiligheid

Wij werken veilig of we werken niet. Vanuit dat motto treft Dura Vermeer een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen. Voor actuele aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar de BouwApp, zie uitleg over de BouwApp op de pagina Communicatie.

Hoe borgt Dura Vermeer de veiligheid voor personeel en omgeving?

  • Een veiligheidsplan, het zogenaamde V&G-plan, is de leidraad voor een veilige uitvoering en het voorkomen van diefstal en brandstichting, gecontroleerd door een veiligheidsfunctionaris voor dit project.
  • Een gebiedsconciërge begeleidt het bouwverkeer en – op verzoek – chauffeurs die winkeliers en horeca beleveren. Ondernemers zijn hiervan op de hoogte gebracht.
  • Het werkterrein, met een diepte van 2 meter langs de randen, is afgesloten met bouwhekken die verankerd zijn in de grond. Dit voorkomt het omvallen van de hekken.
  • Langs de sleuf voor de drainageleiding komt een extra hekwerk. Een vangnet voorkomt dat de sleuf openligt als er niet gewerkt wordt. De bouwhekken rondom het complete werkvak gaan na iedere werkdag op slot.
  • Met nood- en hulpdiensten worden alle vluchtroutes rondom het werkterrein afgestemd, de routes zijn goed zichtbaar (zie groene lijnen voor fase 1 hieronder) en er worden veiligheidsoefeningen gehouden. Op de pagina Bereikbaarheid vindt u een toelichting op de waarschuwingsborden voor de Hoofdstraat.
  • Op de bouwhekken hangen borden die aangeven waar inwoners en bezoekers zich moeten verzamelen bij calamiteiten, zie groene vierkantjes in kaartje hieronder.

 

AED in projecthuis

In het projecthuis op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein (huisnummer 8) is een AED aanwezig.

Man met bouwhelm en landmeter