Veiligheid

Hoe borgt Dura Vermeer de veiligheid voor personeel en omgeving?

Wij werken veilig of we werken niet. Vanuit dat motto treft Dura Vermeer de volgende veiligheidsmaatregelen:

  • Een veiligheidsfunctionaris controleert regelmatig het bouwterrein, samen met de uitvoerder.
  • Langs de sleuf voor de drainageleiding komt een extra hekwerk. Een vangnet voorkomt dat de sleuf openligt als er niet gewerkt wordt. De bouwhekken rondom het complete werkvak gaan na iedere werkdag op slot.
  • Brandbare, kwetsbare en kostbare materialen en gereedschappen zitten in afsluitbare containers. Dat ontmoedigt diefstal en brandstichting.

AED in projecthuis

In het projecthuis op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein (huisnummer 8) is een AED aanwezig.

Man met bouwhelm en landmeter