Planning

Vanaf 13 september 2021 werkt aannemer Dura Vermeer aan de herinrichting van de Parallel Boulevard. Op 1 april 2022 is het project op de helft. De bouw stopt dan. De boulevard wordt netjes opgeruimd voor een zonnige periode zonder werkzaamheden. Op 12 september 2022 keert de aannemer terug. De tweede helft van de boulevard is dan aan de beurt. Rond april 2023 zit het werk erop. Dan wachten alleen De Grent, het Vuurtorenplein en een stukje Wantveld nog op een make-over.

De werkzaamheden in de eerste perioide zijn dus tot eind maart 2022 gepland. Op donderdag 24 maart 2022 is de toplaag van de eerste helft van de Parallel Boulevard geasfalteerd. Vanaf 4 april 2022 rijdt de bus weer.

In 2023 mag de aannemer door onvoorziene omstandigheden in april doorwerken. Dit is niet wenselijk maar wellicht noodzakelijk. Uiteraard proberen we uitloop te voorkomen. In de kerstvakantie 2021 (week 52 en week 1) wordt niet gewerkt. De Parallel Boulevard is bereikbaar voor weggebruikers. Bewoners, winkelende bezoekers en (horeca)ondernemers gaan zonder hinder de kerstdagen en het nieuwe jaar in.

Plan van aanpak

Animatie werkwijze

In deze videoanimatie vertellen wij u in circa 3,5 minuut, hoe we de reconstructie van de Parallel Boulevard aanpakken, stap voor stap, werkvak voor werkvak.

Altijd 1 kruising vrij voor verkeer
De herinrichting van de Parallel Boulevard is in werkvakken opgesplitst. Als er in het ene vak wordt gewerkt, wordt het volgende vak al klaargemaakt voor de aanleg van de drain. De aannemer werkt van kruising tot kruising en sluit maximaal 1 kruising per werkvak af. Zo gaat de aannemer als een rups over de Parallel Boulevard. Hij kan waar nodig versnellen of een werkvak inkorten. De werkvakken blijven voor nood- en hulpdiensten bereikbaar. Voor de indeling in werkvlakken verwijzen wij u naar de plattegrond.

Werkzaamheden per werkvak
Voordat het graafwerk voor de drain op 6 meter diepte start, heeft de aannemer de weg al opengebroken. Hij graaft eerst een sleuf om kabels, leidingen en huisaansluitingen in kaart te brengen. Dat is ook het moment voor archeologisch onderzoek. Daarna legt hij tijdelijke bemaling aan om het grondwaterpeil te verlagen. Dan volgt het graafwerk voor de drain. Als het graafwerk klaar is, legt de eerste rioolploeg de drain aan. Een tweede ploeg verwijdert het oude vuilwaterriool en legt het nieuwe riool met infiltratietanks aan. Stratenmakers komen direct achter de tweede rioolploeg aan. Zij leggen het straatwerk en brengen asfalt aan.

Alles over bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Wat het project voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de veiligheid van bewoners en bezoekers betekent, vindt u op de pagina’s Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid. Deze pagina’s worden de komende maanden aangevuld met details. Zoals plattegronden en omleidingsroutes. Foto’s en filmpjes. Met uitleg over voorziene en onvoorziene werkzaamheden. Voor de meest actuele informatie over wegafsluitingen en gewijzigde werktijden verwijzen wij u naar de BouwApp.

Communicatie

Wij versturen regelmatig digitale nieuwsbrieven en papieren bewonersbrieven. De aannemer gebruikt daarnaast eigen middelen. Een overzicht vindt u op de pagina Communicatie.