Trillingsmetingen

Na toestemming van de eigenaar plaatst BouwRisk een trillingsmeter op de gevel. Op de foto’s hieronder ziet u een voorbeeld van de locatie en vorm van de meter. De eigenaren en bewoners van de betrokken panden hebben rond 25 maart een brief ontvangen.

In de voorbereiding geven de meters een goed beeld van de trillingen die ‘normaal’ in de omgeving voorkomen. Tijdens de uitvoering krijgt de aannemer een waarschuwing bij overschrijding van de normen, zodat hij passende maatregelen kan nemen.

Wie is BouwRisk?

BouwRisk B.V. is een onafhankelijk bureau dat zicht houdt op schaderisico’s vóór en tijdens bouwwerkzaamheden. De opname-experts en landmeetkundigen kunnen zich altijd legitimeren. Meer informatie over BouwRisk en de werkzaamheden vindt u op www.bouwrisk.nl.