Tijdelijke grondwaterpompen op termijn niet meer nodig

Pomp achter hek

Voordat we gestart zijn met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Parallel Boulevard in september 21, hebben wij tijdelijk bovengrondse pompen neergezet. Deze houden het grondwater op peil. Zo voorkomen we wateroverlast in kelders. De pompen staan in het Exstherslop, Bomstraat en Parallel Boulevard.
Inmiddels hebben we een drain aangelegd voor het op peil houden van het grondwater in de Parallel Boulevard. Deze drain regelt het grondwater tussen de Grent en de Olieburg. Bij de Olieburg staat de pompput waarin het grondwater nu al afgevoerd wordt. De drain doet dus zijn werk.
De tijdelijke pompen zijn dan niet meer nodig. We hebben deze natuurlijk niet direct allemaal verwijderd. Voor het werk aan de Parallel Boulevard is de tijdelijke pomp langs de Parallel Boulevard al wel verwijderd.
Wij houden het grondwater al lang in de gaten maar de komende tijd gaan we bepalen of de overige tijdelijke pompen verwijderd kunnen worden en of dat mogelijk nog in stapjes gaat.