Schadepreventie

Meetbouten en trillingsmeters
In de maanden voorafgaand aan de uitvoering voerden we diverse onderzoeken uit. We plaatsten meetbouten en trillingsmeters om zettingen en geluidstrillingen te meten. Eigenaren en bewoners van panden waar we de metingen uitvoerden, ontvingen een brief met uitleg. De uitvoer van metingen is geen teken dat we bijzondere risico’s bij het project verwachten. Het is vooral een kwestie van zorgvuldigheid en om eventuele geschillen achteraf te voorkomen.

Bouwkundige vooropnames
Voorafgaand aan de start van het werk brachten we alle aangrenzende panden in beeld. Een onafhankelijk expert maakte een rapport van de bouwkundige staat van deze panden. Eigenaren en bewoners zijn door ons benaderd.

Metingen bodem in fase 1 geven positief beeld

Bij het ontgraven van de Parallel Boulevard tot wel zes meter diepte houden we rekening met het risico op verzakkingen. Daarom houden we de bodem in de gaten met speciale meters. Deze meters geven een heel nauwkeurig beeld van eventuele verschuivingen in de bodem. We hebben eind oktober 2021 een proefperiode afgerond. De meetgegevens uit deze proefperiode zijn vergeleken met de meetgegevens van de graafproef op het Palaceplein in 2019. Het blijkt dat we – net als toen – ruim binnen de veiligheidsgrenzen zitten. Dat is goed nieuws en geeft vertrouwen in een vergelijkbare aanpak van de volgende werkvakken.

Voortdurend alert op trillingen

Bij een werkvak meten we niet alleen verzakkingen. We houden ook trillingen in de gaten. Trillingsmeters op verschillende plekken langs het werkvak waarschuwen ons, als de trillingen de van tevoren vastgestelde grenzen overschrijden. In fase 1 hebben we schotten aangebracht, een nieuw riool met infiltratietanks en een drain geplaatst en weer schotten weggehaald. In alle gevallen bleven we binnen de grenswaarden.