Schadepreventie

Meetbouten en trillingsmeters
De komende maanden voeren we diverse onderzoeken uit. We plaatsen meetbouten en trillingsmeters om zettingen en geluidstrillingen te meten. Eigenaren en bewoners van panden waar we de metingen uitvoeren, ontvangen een brief met uitleg. De uitvoer van metingen is geen teken dat we bijzondere risico’s bij het project verwachten. Het is vooral een kwestie van zorgvuldigheid en om eventuele geschillen achteraf te voorkomen.

Bouwkundige vooropnames
Voor de start van het werk, brengen we alle aangrenzende panden in beeld. Een onafhankelijk expert maakt een rapport van de bouwkundige staat van deze panden. Eigenaren en bewoners ontvangen vooraf een uitnodiging voor een afspraak. De bovengenoemde schadepreventie onderzoeken worden in de periode vanaf april 2021 tot start van de uitvoering van het werk uitgevoerd. De meetbouten worden 2x ingemeten om zo een goede 0-situatie te krijgen.