Project Parallel Boulevard in de ‘spaarstand’

huis en museum

Vanaf 1 januari 2020 wordt er met beperkte bezetting aan het project Parallel Boulevard gewerkt.

Uitstel werkzaamheden herinrichting

De herinrichting van de Parallel Boulevard start naar verwachting in het najaar van 2021. We gaan de komende maanden nieuwe stikstofberekeningen doen. Dit komt met name door een uitspraak van de Raad van State over ‘Programma Aanpak Stikstof’. De uitspraak bepaalt dat werkzaamheden in de buurt van Natura 2000 gebieden opnieuw getoetst moeten worden op de uitstoot van stikstof.

Als gevolg van deze uitspraak werkt de landelijke overheid hard aan een nieuw stikstofbeleid. Halverwege 2020 verwachten we nieuwe voorwaarden en maatregelen voor het verkrijgen van een natuurvergunning. Deze voorwaarden zijn van grote invloed op de aanpak, de planning en het geld dat nodig is voor de uitvoering van ons project.

Aanbesteding vertraagd

In afwachting van het landelijke beleid doen we alvast onderzoek naar de mogelijke omvang van de stikstofuitstoot tijdens de uitvoering. De resultaten van de nieuwe berekeningen hebben we nodig voor een natuurvergunning. Ook gebruiken we de resultaten om duidelijke voorwaarden aan toekomstige aanbiedingen van aannemers te stellen. Tot die tijd ligt de aanbesteding stil. Het definitieve ontwerp voor de herinrichting en de gekozen methode voor drainage blijven hetzelfde.

Tijdelijke bemaling gaat door

De drie tijdelijke pompen in de Gasthuissteeg en op het Jan Kroonsplein houden het grondwater onder controle. De elektrische pompinstallaties stoten geen stikstof uit. Daardoor staan deze installaties volledig buiten de stikstofdiscussie en kunnen ze gewoon blijven pompen.

Contact met het projectteam

De projectleden vanuit de gemeente Noordwijk zijn voorlopig uw eerste aanspreekpunt voor vragen. U kunt ze nog steeds via info@parallelboulevard.nl bereiken. Via de website en digitale nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project. Belanghebbenden ontvangen op 16 of 17 december deze Brief_project_Parallel_Boulevard_in_de_spaarstand