Presentatie resultaten en analyse enquête aan klankbordgroepen

Van 28 mei t/m 13 juni 2019 konden bewoners, ondernemers, evenementenorganisatoren en interne belanghebbenden (ambtenaren) via een enquête aangeven, of ze doorwerken aan de herinrichting van de Parallel Boulevard in een zomerperiode wenselijk vinden. En zo ja of juist niet, waarom. Maandag 8 juli 2019 presenteerde onderzoeksbureau Enneüs de resultaten van deze enquête. De klankbordgroepen Horeca/retail, Bewoners/VvE’s en Evenementen kregen inzicht in de voorkeursperiode van de verschillende groepen belanghebbenden. En in de belangen en zorgen die deze voorkeur beïnvloeden.

95% betrouwbaarheid
De enquête leverde 16% respons op. Dit is volgens Enneüs een bovengemiddeld resultaat voor dit soort onderzoeken. De uitkomsten hebben een zeer hoge betrouwbaarheid van 95%. In de enquête konden belanghebbenden ook aangeven, welke belangen zij het zwaarste laten wegen bij hun voorkeur voor een periode.

Bereikbaarheid, parkeren en economisch belang zijn grote risico’s in zomer
Bereikbaarheid, parkeren, economisch belang en hinder staan een positieve beleving van het project het meest in de weg. Kan het projectteam voldoende oplossingen bieden om negatieve ervaringen weg te nemen?  En is er een verschil in oplosbaarheid als het project in een aaneengesloten periode, dus inclusief een zomer, uitgevoerd wordt of alleen in drie winterperiodes?  Met deze vragen maakte het projectteam de afgelopen weken een zorgvuldige afweging. De conclusie? De kans op verkeers- en parkeerproblemen en het mogelijk wegblijven van toeristen, met omzetverlies als gevolg, is in de zomermaanden behoorlijk hoger. Terwijl deze problemen door het projectteam of de aannemer lastig op te lossen zijn. Horecaondernemers, winkeliers en evenementenorganisatoren delen deze conclusie, er is niet voor niets een ongeschreven regel in Noordwijk aan Zee dat er in de zomermaanden geen grote infrastructurele projecten uitgevoerd worden. Terwijl bewoners het liefst zo snel mogelijk van de hinder af zijn, maar de zorgen van de ondernemers begrijpen.

Klankbordgroepen betrokken bij analyse onderzoek
Dit werd bevestigd tijdens de bijeenkomst op 8 juli 2019 waar de klankbordgroepen VvE’s/bewoners, Horeca & Retail en Evenementen samen met het projectteam de risico’s en mogelijke oplossingen bespraken. Wethouder Roberto ter Hark was namens het college van Noordwijk bij de bijeenkomst aanwezig, om de conclusies van de klankbordgroepen mee te nemen naar  het college. De analyse is opgenomen in de rapportage van het onderzoek op onze website.