Parallel Boulevard

Op de plattegrond ziet u de werkvakken die de aannemer als een treintje afloopt. Specifieke eisen en wensen uit de omgeving bepalen de aanpak rond elk werkvak. Deze eisen en wensen hebben Noordwijk en Rijnland al voor de aanbesteding vastgelegd in een BLVC-kader. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Het omgevingsplan van Dura Vermeer sluit aan op het BLVC-kader. In dit plan beschrijft de aannemer hoe zij de wensen en eisen respecteert. Bijvoorbeeld door het inrichten van laad- en loszones. Of een voetgangerszone voor het veilig oversteken van de boulevard. Meer over de maatregelen in het kader van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie met de omgeving vindt u op de pagina’s in het uitklapmenu onder Uitvoering.

 

3 mannen komen aanlopen