Resultaten enquête ten behoeve van heroverweging collegebesluit

De gemeente Noordwijk neemt het besluit om een zomerperiode door te werken, in heroverweging. Het in juni 2019 gehouden draagvlakonderzoek geeft inzicht in de voorkeursperiode en belangen van bewoners, ondernemers en evenementenorganisatoren in het gebied rondom de Parallel Boulevard.

Uitvoering onderzoek

Vanaf 28 mei 2019 ontvingen ruim 1800 belanghebbenden van onderzoeksbureau Enneüs een brief met enquêteformulier. Ze konden de enquête schriftelijk of online invullen en terugsturen tot en met 11 juni 2019.

Resultaten en analyse

De resultaten van de enquête en de analyse van het projectteam en alle klankbordgroepen kunt u hier als PDF downloaden: Rapportage resultaten en analyse draagvlakonderzoek t.b.v. heroverweging doorwerken in zomerperiode v15072019.