Enquête ten behoeve van heroverweging collegebesluit

De gemeente Noordwijk wil het besluit om een zomerperiode door te werken, heroverwegen. Een draagvlakonderzoek geeft inzicht in de voorkeursperiode van bewoners, ondernemers en evenementenorganisatoren in het gebied rondom de Parallel Boulevard.

Uitvoering onderzoek

Vanaf 28 mei 2019 ontvangen ruim 1900 belanghebbenden van onderzoeksbureau Enneüs een brief met enquêteformulier. Via onderstaande knop kunt u de enquête online invullen. U hebt hiervoor uw persoonlijke inlogcode nodig die u per post van ons ontvangt.
Brieven met persoonlijke inlogcodes zijn uitsluitend per post verstuurd! De enquête kan tot en met 11 juni 2019 verzonden worden, per post of online.

Naar de online enquête

Inloopspreekuur

Voor iedereen die meer informatie wil over het onderzoek en het project, was er op maandag 3 juni een inloopspreekuur in de Muze. Het omgevingsteam Parallel Boulevard mocht 11 bezoekers verwelkomen. Naast gerichte vragen over de technische uitvoering van het project, risico’s op schade en over de planning, waren er algemene vragen over bereikbaarheid, parkeren en OV.

Resultaten onderzoek

Bureau Enneüs verzamelt de resultaten van de enquête en maakt een presentatie. Begin juli wordt de uitslag aan het college voorgelegd. Het college zal de resultaten van het draagvlakonderzoek meenemen in haar heroverweging.

In English

We invite English-speaking stakeholders to complete the survey using the information below. Please note: you have received the personal login code for online participation in your letterbox. If you want more information in person, please visit us during our walk-in hours – from 15 till 20 pm – on Monday 3rd of June in theatre De Muze, Wantveld 2, 2202 NS Noordwijk.

Download Translation letter regarding survey Parallel Boulevard

Download Translation factsheet survey Parallel Boulevard

Download Translation of survey Parallel Boulevard

Auf Deutsch

Wir laden deutschsprachige Stakeholder ein, die Umfrage unter Verwendung der folgenden Informationen auszufüllen. Bitte beachten Sie: Sie haben den persönlichen Login-Code für die Online-Teilnahme  im Briefkasten erhalten. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte unsere Sprechstunde am Montag, den 3. Juni 2019, zwischen 15 und 20 Uhr im Theater De Muze, Wantvelt 2, 2202 NS Noordwijk.

Laden Sie Uebersetzung Brief Umfrage Parallel Boulevard

Laden Sie Uebersetzung Infoblatt Umfrage Parallel Boulevard

Laden Sie Uebersetzung Umfrage Parallel Boulevard