Projectplan drainage ter inzage tot 15 februari 2019

Doorsnede dijk-in-duin constructie

Wanneer werkzaamheden invloed hebben op het grondwater is er een vergunning nodig. Dat zegt de Waterwet. Daarom heeft het hoogheemraadschap van Rijnland de aanleg van de drainage in een projectplan beschreven. De werkwijze wordt uitgelegd. Net als de maatregelen om eventuele negatieve gevolgen van de drainage te voorkomen of te beperken. Tussen 4 januari en 15 februari 2019 kunt u het plan online inzien. Het wordt gepubliceerd in het Waterschapsblad.