Leefbaarheid

De werkzaamheden op de Parallel Boulevard geven onvermijdelijk hinder. Dura Vermeer wil er alles aan doen om die hinder te beperken. Met gerichte maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld trilling, geluid en stofvorming. Met tijdige en duidelijke informatie. Met oor voor vragen en zorgen vanuit de omgeving.

Wij zetten de maatregelen in hoofdlijnen op een rij. Ruim een maand voor de start van de uitvoering krijgt u meer details.

Hoe werkt Dura Vermeer aan optimale leefbaarheid?

  • Preventief nathouden vermindert stofvorming, zoals het besproeien we de puinbaan en het zand, twee keer per dag. En het werken met vernevelaars op machines.
  • Gecontroleerde geluidshinder door voor 09.30 uur ’s ochtends zo min mogelijk werk uit te voeren dat geluidshinder veroorzaakt. Omgevingsmanagers informeren omwonenden graag vooraf over te verwachten hinder en stemmen werkzaamheden met de horeca af. Er komen geen bouwradio’s op het werk.
  • Door grondtransporten zorgvuldig te plannen, verminderen we geluidsoverlast, stofoverlast, verminderde bereikbaarheid en stikstofuitstoot.
  • Een veeg-zuigwagen maakt voor oplevering van een werkvak de straat schoon.
  • Dankzij extra brede looppaden van 1.5 meter kunnen passanten het werkvak veilig passeren.
  • Tussen het winkelgebied Hoofdstraat – Koningin Wilhelminaboulevard komt een voetpad van rubberen rijplaten. De platen kunnen niet glad worden. De gebiedsconciërge veegt dagelijks het pad schoon. Bouwhekken en plantenbakken rondom de doorsteek krijgen een verzorgde uitstraling. Iedere twee weken komt er een lokale leverancier langs voor het onderhoud van de planten.
  • Op dagen dat het warmer is dan 20 graden vinden er geen transporten (zand/puin) plaats na 10.00u in de ochtend. Dat voorkomt extra verkeersbelasting op drukke dagen.
Vrouw bij raam