Inzenden enquête Parallel Boulevard vóór 12 juni!

Vrouw bij raam

Is er draagvlak voor een zomer doorwerken?

Met een draagvlakonderzoek hoopt de gemeente Noordwijk antwoord te krijgen op deze vraag. Daarom is vanaf dinsdag 28 mei 2019 bij ruim 1900 belanghebbenden in de omgeving van de Parallel Boulevard een enquête bezorgd. Heeft u de brief met enquêteformulier in uw brievenbus ontvangen en nog niet gereageerd? U kunt nog reageren t/m 11 juni 2019. Uw mening telt!

Online invullen

U kunt de enquête per post terugsturen of online invullen. Voor een online reactie heeft u de persoonlijke inlogcode uit uw persoonlijke brief nodig. Ga voor de online versie naar: wwww.parallelboulevard.nl/onderzoek

Achtergrond enquête

Geen werkzaamheden in de openbare ruimte in de zomer. Dat is al jarenlang een ongeschreven regel in Noordwijk aan Zee. Eind vorig jaar leek doorwerken tussen april en september toch een mogelijkheid, omdat vanuit de directe omgeving van het werk het verzoek kwam de hinder van het werk zo kort mogelijk te houden. In gesprekken met omwonenden en bedrijven langs de Parallel Boulevard zijn wensen en voorwaarden opgehaald. Met deze informatie zal het projectteam de aannemer stimuleren, de omgeving zo bereikbaar en leefbaar mogelijk te houden tijdens de werkzaamheden.

Heroverweging besluit zomer doorwerken

De tussen juni en november 2018 opgehaalde reacties gaven het college het vertrouwen, dat uitvoering in twee winters en een zomer haalbaar zou zijn. Toch staat het besluit om één zomerperiode door te werken de afgelopen maanden ter discussie. Horecaondernemers en winkeliers vrezen voor het economisch belang en het imago van Noordwijk. En niet alle ondernemers, evenementenorganisatoren en bewoners voelen zich gehoord. Daarom wil de gemeente Noordwijk het besluit om een zomerperiode door te werken, heroverwegen. Het draagvlakonderzoek geeft inzicht in de voorkeursperiode van bewoners, ondernemers en evenementenorganisatoren in het gebied rondom de Parallel Boulevard.

Resultaten onderzoek

Onderzoeksbureau Enneüs verzamelt de resultaten van de enquête en maakt er een presentatie van. Begin juli ontvangt het college de uitslag. Het college zal de resultaten van het draagvlak-onderzoek meenemen in haar heroverweging van het besluit, om het project in een aaneengesloten periode te laten uitvoeren.