Informatiebijeenkomst Parallel Boulevard

  • datum : woensdag 2 oktober 2019
  • tijd : inloop 19:15 uur aanvang 19:30 uur
  • locatie : Hotel aan Zee, Parallel Boulevard 206, Noordwijk aan Zee

Op woensdagavond 2 oktober 2019 organiseerde het projectteam Parallel Boulevard een informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Parallel Boulevard.De avond startte met nieuws over het uitstellen van de aanbesteding. Daarna werden de resultaten van het draagvlakonderzoek toegelicht. Ook was er meer informatie over maatregelen om de herinrichting van de Parallel Boulevard zo veilig en omgevingsvriendelijk mogelijk uit te voeren. Met de plannen om een bewonersplatform op te richten werden de presentaties afgesloten en konden mensen met vragen en zorgen bij diverse informatietafels terecht.

Presentatie informatieavond 2 oktober 2019

Programma van de avond

19:15 uur inloop en ontvangst met koffie en thee
19:30 uur het project in vogelvlucht, planning, aanbesteding, stikstofproblematiek
19.50 uur resultaten van het draagvlakonderzoek
20.05 uur analyse onderzoek en stand van zaken heroverweging, planning en aanbesteding
20.10 uur praktijkproef en schadeprotocol
20.20 uur omgevingsvriendelijk werken en oprichten bewonersplatform
20.25 uur korte vragenronde
20.30 uur informatietafels voor vragen en het maken van vervolgafspraken
21:30 uur afsluiting

Draagvlakonderzoek

Vlak voor de zomer heeft de gemeente Noordwijk een enquête gehouden. Welke belangen spelen een rol bij de voorkeur voor een aaneengesloten periode van werkzaamheden? En welke bij de voorkeur voor uitvoering in 3 winterperiodes? Bewoners, ondernemers, evenementenorganisatoren en andere belanghebbenden konden belangen en een eventuele voorkeur via deze enquête duidelijk maken.

Belangen en risico’s

De resultaten uit de enquête zijn vervolgens beoordeeld op risico’s. Voor beide uitvoeringsperiodes is per belang gekeken, welke kans het projectteam heeft om risico’s te verkleinen of uit te sluiten. Deze analyses helpen het college bij de heroverweging van het eerder genomen besluit om in de zomermaanden aan de Parallel Boulevard door te werken. Graag lichten we het onderzoek en de uitkomsten toe.

Resultaten en analyse

De resultaten van de enquête en de analyse van het projectteam en alle klankbordgroepen kunt u hier alvast als PDF downloaden: Rapportage resultaten en analyse draagvlakonderzoek t.b.v. heroverweging doorwerken in zomerperiode v15072019.

Binnenlopen met vragen, klachten of zorgen: graag op afspraak!

Graag maken wij tijd voor u vrij om uw vragen over het project te beantwoorden. U bent van harte welkom in ons projectkantoor aan het Jan Kroonsplein 8 in Noordwijk aan Zee. Ons omgevingsteam is niet dagelijks aanwezig, daarom vragen wij u vooraf een afspraak te maken zodat wij u rustig te woord kunnen staan. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar info@parallelboulevard.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een dag en tijdstip in te plannen.