Informatiebijeenkomst Parallel Boulevard

  • datum : woensdag 2 oktober 2019
  • tijd : inloop 19:15 uur aanvang 19:30 uur
  • locatie : Hotel aan Zee, Parallel Boulevard 206, Noordwijk aan Zee

Op woensdagavond 2 oktober 2019 organiseert het projectteam Parallel Boulevard een informatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers uit de omgeving van de Parallel Boulevard.

Doel van de informatiebijeenkomst

Wij starten de avond met de resultaten van het draagvlakonderzoek en de stand van zaken met betrekking tot de planning en de aanbesteding. Daarna krijgt u informatie over maatregelen om de herinrichting van de Parallel Boulevard zo veilig en omgevingsvriendelijk mogelijk uit te voeren.

Programma van de avond

19:15 uur inloop en ontvangst met koffie en thee
19:30 uur het project in vogelvlucht, planning, aanbesteding, stikstofproblematiek
19.50 uur resultaten van het draagvlakonderzoek
20.05 uur analyse onderzoek en stand van zaken heroverweging, planning en aanbesteding
20.10 uur praktijkproef en schadeprotocol
20.20 uur omgevingsvriendelijk werken en oprichten bewonersplatform
20.25 uur korte vragenronde
20.30 uur informatietafels voor vragen en het maken van vervolgafspraken
21:30 uur afsluiting

Doel draagvlakonderzoek

Vlak voor de zomer heeft de gemeente Noordwijk een enquête gehouden. Welke belangen spelen een rol bij de voorkeur voor een aaneengesloten periode van werkzaamheden? En welke bij de voorkeur voor uitvoering in 3 winterperiodes? Bewoners, ondernemers, evenementenorganisatoren en andere belanghebbenden konden belangen en een eventuele voorkeur via deze enquête duidelijk maken.

Belangen en risico’s

De resultaten uit de enquête zijn vervolgens beoordeeld op risico’s. Voor beide uitvoeringsperiodes is per belang gekeken, welke kans het projectteam heeft om risico’s te verkleinen of uit te sluiten. Deze analyses helpen het college bij de heroverweging van het eerder genomen besluit om in de zomermaanden aan de Parallel Boulevard door te werken. Graag lichten we het onderzoek en de uitkomsten toe.

Resultaten en analyse

De resultaten van de enquête en de analyse van het projectteam en alle klankbordgroepen kunt u hier alvast als PDF downloaden: Rapportage resultaten en analyse draagvlakonderzoek t.b.v. heroverweging doorwerken in zomerperiode v15072019.

Voorkomen schade en beperken hinder

Het projectteam is druk bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding van het project. Mogelijke aannemers moeten in hun aanbieding rekening houden met eisen en wensen ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie met de omgeving. Regelmatig krijgen we vragen over geëiste en gewenste maatregelen om hinder te beperken en schade aan de omgeving te voorkomen. Voor de pauze vertellen wij u meer over de geplande maatregelen. Na de pauze kunt u met vragen bij diverse informatietafels terecht.

Aanmelden

Wij stellen het op prijs als u ons alvast laat weten, of u bij deze avond aanwezig wilt zijn. Dat kan via ons e-mailadres info@parallelboulevard.nl Uw naam en het aantal personen is voldoende.

Vragen of meer weten?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@parallelboulevard.nl

Binnenlopen met vragen, klachten of zorgen: graag op afspraak!

Graag maken wij tijd voor u vrij om uw vragen over het project te beantwoorden. U bent van harte welkom in ons projectkantoor aan het Jan Kroonsplein 8 in Noordwijk aan Zee. Ons omgevingsteam is niet dagelijks aanwezig, daarom vragen wij u vooraf een afspraak te maken zodat wij u rustig te woord kunnen staan. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar info@parallelboulevard.nl, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een dag en tijdstip in te plannen.