Hoogtemetingen

Na toestemming van de eigenaar brengt de firma BouwRisk een hoogtebout op de buitengevel aan. Een voorbeeld van een meetbout ziet u in hieronder. Indien mogelijk maakt BouwRisk gebruik van bestaande meetbouten.

Via de meetbouten worden eventuele zettingen gesignaleerd, vooraf en tijdens de bouwwerkzaamheden. Bij risicovolle afwijkingen wordt het werk stilgelegd. De eigenaren en bewoners van de betrokken panden hebben rond 25 maart een brief ontvangen.

Wie is BouwRisk?

BouwRisk B.V. is een onafhankelijk bureau dat zicht houdt op schaderisico’s vóór en tijdens bouwwerkzaamheden. De opname-experts en landmeetkundigen kunnen zich altijd legitimeren. Meer informatie over BouwRisk en de werkzaamheden vindt u op www.bouwrisk.nl.