Werk in voorbereiding

De ontwerptekeningen voor de Parallel Boulevard en omgeving zijn klaar. De keuze voor de drain is gemaakt. We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de aanbesteding. Wat hiervoor nodig is, leest u op deze pagina.

Onderzoeken

Het projectteam heeft de afgelopen maanden de grond in het gebied onderzocht op kwaliteit, mogelijke vervuiling en de kans op archeologische vondsten en explosieven. Wij hebben de flora en fauna in kaart gebracht. En de trillingen, die met name veroorzaakt worden door het verkeer, gemeten. Zo bereiden wij de toekomstige aannemer goed voor. En kunnen we tijdig maatregelen nemen om mens, milieu en onroerend goed te beschermen tegen mogelijke risico’s.

man met bouwhelm en landmeter
plein

Praktijkproef aanleg drainage

Met een praktijkproef wil het projectteam de gewenste aanpak voor de aanleg van de drain vooraf goed testen. Tijdens de herinrichting van de Parallel Boulevard gaan we tot circa 6 meter diepte graven om de roestvrijstalen drain zorgvuldig te plaatsen. Maar wat zijn daarbij de risico’s voor de panden dicht langs de Parallel Boulevard? Kan er schade ontstaan door grondverschuivingen of trillingen? Hebben we letterlijk en figuurlijk een waterdichte aanpak om schade aan de omgeving te voorkomen? Met deze praktijkproef wil het projectteam, samen met diverse specialisten, mogelijke risico’s uitsluiten. Daarom testen wij de werkwijze nu. Indien nodig passen wij de gekozen werkmethode en het ontwerp aan.

Het parkeerterrein Palaceplein biedt ruimte om de graafproef veilig uit te voeren. De bodem onder dit parkeerterrein is gelijkwaardig aan de bodem onder de Parallel Boulevard. Bovendien halen we daar nog een oude pompput weg. Deze is blijven staan na het verwijderen van de drain onder Koningen Wilhelmina Boulevard. Van 11 maart t/m 11 april 2019 zal het parkeerterrein deels afgesloten zijn. De bouwplaats wordt met bouwhekken afgezet en is alleen toegankelijk voor bouwpersoneel.

.

Bestek en BLVC-kader

In het bestek leggen we juridische, administratieve en technische voorwaarden vast voor de uitvoering van het werk. Aan het bestek voegen we een zogenaamd BLVC kader toe. De letters BLVC staan voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het kader is een opsomming van alles wat de aannemer moet doen, om overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Sinds juni 2018 zijn wij met de omgeving van de Parallel Boulevard in gesprek over de geplande uitvoering. We hebben een lange lijst met eisen en wensen verzameld. Gemeenschappelijke belangen en individuele belangen. We vragen alle aannemers in de aanbestedingsprocedure om rekening te houden met deze belangen. De oplossingen die de aannemers bedenken om met de belangen rekening te houden, bepalen – naast de prijs – wie het werk mag gaan uitvoeren.

man met bouwhelm
man aan bureau

De aanbestedingsprocedure

De aankondiging van de aanbesteding staat sinds 9 januari 2019 op Tenderned. Geïnteresseerde aannemers hadden tot 18 februari 10.00 uur om zich in te schrijven voor de aanbesteding. Uiteindelijk zullen vijf aannemers worden uitgenodigd om een aanbieding te doen. Zij worden beoordeeld op prijs en op het EMVI-plan dat zij indienen. Het EMVI-plan (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) is het antwoord van de aannemer op alle vragen in ons BLVC-kader.

Meer informatie over aanbestedingsprocedures vindt u op de websites van de gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tijdelijke maatregel afvoer grondwater

Om het grondwater in de laag gelegen delen van Noordwijk aan Zee onder controle te houden, treffen we extra maatregelen. De pompinstallatie op het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat is vervangen door 3 nieuwe installaties. Waarvan 1 aan de Gasthuissteeg en 2 op het Jan Kroonsplein. De installaties worden weggehaald, zodra de drain onder de Parallel Boulevard klaar is om de pompen permanent te vervangen.

Voor actuele meetgegevens van de grondwaterstand in de gemeente Noordwijk gaat u naar ons online burgerportal Grondwaterstand

Download hier de brief  over de plaatsing van extra pompen: 20181123 Informatiebrief tijdelijke grondwatermaatregel

Plattegrond met locaties pompen in Noordwijk aan Zee