Het project

Wat gaan we doen?

In 2014 heeft de gemeenteraad van Noordwijk besloten, de doorgaande verkeersroute vanaf het Picképlein tot aan het Wantveld te vernieuwen. De Parallel Boulevard en aangrenzende straten moeten een frisse uitstraling krijgen. Het verkeer moet beter doorstromen. En de veiligheid voor voetgangers en fietsers moet omhoog.

Ook het verbeteren van de grondwaterhuishouding is een belangrijk onderdeel van het project Parallel Boulevard. Het grondwaterpeil zorgt voor wateroverlast en moet omlaag. Grote hoeveelheden regenwater moeten sneller afgevoerd worden.

Doorsnede Parallel Boulevard

(klik voor groter)

Bovengronds

Sinds 2016 is het ontwerp voor de herinrichting definitief. De Grent, de Parallel Boulevard en delen van het het Palaceplein, het Vuurtorenplein en het Wantveld krijgen nieuwe bestrating. Waar nodig worden fietspaden en oversteekplaatsen verlegd. 

Ondergronds

Onder De Grent, de Parallel Boulevard en delen van het het Palaceplein, het Vuurtorenplein en het Wantveld komen infiltratietanks. Deze voeren grote hoeveelheden regenwater snel af. Een drain op 6 meter diepte verlaagt het grondwater tot het peil van voor 2008. En er komt een nieuw riool. In 2017 zijn de kabels en leidingen al verlegd.

Start uitvoering

We willen voorkomen dat we de Parallel Boulevard twee keer moeten openbreken. Daarom combineren we het bovengrondse en ondergrondse werk. In het najaar van 2019 wordt de aannemer bekend. Dan weten we ook, welke werkzaamheden waar en wanneer uitgevoerd gaan worden.