Gespreide uitvoering herinrichting heeft de voorkeur

Palaceplein

Het college van Noordwijk heeft dinsdag 16 juli 2019 haar voorkeur uitgesproken voor het uitvoeren van de herinrichting Parallel Boulevard in drie winterperiodes. Het projectteam Parallel Boulevard heeft opdracht om de gevolgen voor de aanbesteding en uitvoering duidelijk te maken. Met deze informatie neemt het college na het zomerreces een definitief besluit over de uitvoeringsperiode. Vervolgens zal een eventuele aanvraag voor extra krediet, nodig voor de afbouw en opbouw rondom twee zomerstops, aan de gemeenteraad voorgelegd worden. De tweede fase van de aanbesteding start in het najaar van 2019. De werkzaamheden zullen dan in het najaar van 2020 beginnen.

Draagvlakonderzoek onderbouwt heroverweging
De voorkeur voor drie winterperiodes komt voort uit een zorgvuldige heroverweging van het in december 2018 genomen besluit, om het project aaneengesloten uit te voeren. Het is in Noordwijk aan Zee een ongeschreven regel, dat grote infrastructurele maatregelen niet in de zomermaanden plaatsvinden. Door de omvang en impact van het project leek een aaneengesloten uitvoering in eerste instantie wenselijk. Het besluit botste echter met het economisch belang van veel horecaondernemers, winkeliers en evenementenorganisatoren in Noordwijk aan Zee. De grote zorgen van horeca-ondernemers en winkeliers en raadsvragen waren voor wethouders De Jong en Ter Hark aanleiding om een heroverweging van het besluit toe te zeggen. En een draagvlakonderzoek in gang te zetten. In juni ontvingen ruim 1800 belanghebbenden in Noordwijk aan Zee een enquête. De response was bovengemiddeld hoog. Het geeft de resultaten een betrouwbaarheid van 95%. Via de link rapportage van het onderzoek kunt u de PDF downloaden.

Parkeren, bereikbaarheid en economisch belang geven grote zorgen in zomer
Uit het onderzoek is gebleken, dat een meerderheid van de bewoners een voorkeur heeft voor doorwerken in een zomerperiode. Het verkorten van hinder is hierbij het belangrijkste motief. Echter de meeste horeca-ondernemers en winkeliers hebben een sterke voorkeur voor uitvoering van het werk buiten de zomerperiode. Parkeren, bereikbaarheid en economisch belang wegen voor hen het zwaarst. Zorgvuldige analyse van deze belangen door het projectteam in samenspraak met de klankbordgroepen van diverse doelgroepen maakt duidelijk, dat de zorgen en risico’s die met bereikbaarheid, parkeren en economisch belang samenhangen, in de zomerperiode erg moeilijk weg te nemen zijn. Alleen werken in de winterperiodes lijkt de oplossing. Voordat het college een definitief besluit neemt, zullen eerst de gevolgen (ook financieel) in beeld gebracht worden.