Detailtekeningen Parallel Boulevard en omgeving voor reconstructie

 

 

De herinrichting van de Parallel Boulevard beslaat het traject vanaf het Picképlein tot aan de Hoogwakersbosstraat bij het Wantveld. Voor details met betrekking tot de herinrichting download u de overzichtstekening en de tekeningen per deelgebied.

Hele traject Pickeplein De Grent Palaceplein vanaf Hoofdstraat vanaf Jan Kroonsplein Vuurtorenplein het Wantveld