Categorie archieven: Werkvoorbereiding

Binnenlopen met vragen over aanpak Parallel Boulevard

In het najaar van 2019 start de aanbesteding voor het project. Mogelijke aannemers moeten in hun aanbieding rekening houden met eisen en wensen ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie met de omgeving. Regelmatig krijgen we vragen over geëiste en gewenste maatregelen om hinder te beperken en schade aan de omgeving te voorkomen. Heeft […]

Presentatie resultaten en analyse enquête aan klankbordgroepen

Van 28 mei t/m 13 juni 2019 konden bewoners, ondernemers, evenementenorganisatoren en interne belanghebbenden (ambtenaren) via een enquête aangeven, of ze doorwerken aan de herinrichting van de Parallel Boulevard in een zomerperiode wenselijk vinden. En zo ja of juist niet, waarom. Maandag 8 juli 2019 presenteerde onderzoeksbureau Enneüs de resultaten van deze enquête. De klankbordgroepen […]

Inzenden enquête Parallel Boulevard vóór 12 juni!

Vrouw bij raam

Is er draagvlak voor een zomer doorwerken? Met een draagvlakonderzoek hoopt de gemeente Noordwijk antwoord te krijgen op deze vraag. Daarom is vanaf dinsdag 28 mei 2019 bij ruim 1900 belanghebbenden in de omgeving van de Parallel Boulevard een enquête bezorgd. Heeft u de brief met enquêteformulier in uw brievenbus ontvangen en nog niet gereageerd? […]

Raad stemt in met uitvoeringskrediet Parallel Boulevard

weg met fietspad

De gemeenteraad stemt unaniem in met het verstrekken van een uitvoeringskrediet van 8.820.000 euro voor de herinrichting van de Parallel Boulevard. Goed nieuws voor het projectteam dat druk bezig is met het bestek voor de Europese aanbesteding. Daarnaast geeft de raad de opdracht om een nadeelcompensatieverordening op te stellen. Deze verordening zal voor de geplande […]