Categorie archieven: Uitvoering

Planning november

plattegrond

Vorige week zijn wij gestart met het aanleggen van het eerste straatwerk. Het vervangen en aanleggen van de drain om de grondwaterstand te reguleren en de riolering om het regenwater op te vangen lopen voorspoedig. We hebben een kleine vertraging opgelopen met het aanleggen van het riool voor vuil water in de Schoolstraat, maar wij […]

Wethouder Alkemade vertelt over de werkzaamheden aan de Parallel Boulevard

Afgelopen week zijn de vervolgwerkzaamheden aan de Parallel Boulevard gestart. De tweede fase duurt tot maart – april 2023. Wethouder Alkemade en hoogheemraad Von Faber waren aanwezig bij de start van de werkzaamheden door Dura Vermeer. Wethouder Alkemade vertelt in deze video meer over de werkzaamheden.  

We zijn weer begonnen!

plattegrond met werkvakken

Op 12 september zijn we weer gestart wij weer met de werkzaamheden aan de Parallel Boulevard. Bereikbaarheid De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd op het kruispunt van de Parallel Boulevard met de Lage Wurft en de Schoolstraat. Dat is fase 5 in het overzichtskaartje; vanaf de Nicolaas Barnhoornweg en Schoolstraat 75 tot Parallel Boulevard 208 (The […]

Parallel Boulevard deels weer open voor verkeer

Grote machine, werkende man, dampend asfalt.

Gisteren is de Parallel Boulevard geasfalteerd. Alle werkzaamheden zijn voorspoedig gegaan met het mooie weer. Het deel van de Parallel Boulevard tussen het Jan Kroonsplein en de Lage Wurft is nog tijdelijk afgesloten. Daar moeten nog lantaarnpalen worden geplaatst. In de loop van de komende week wordt dit deel ook vrij gegeven voor verkeer.   […]

Parallel Boulevard op 24 maart afgesloten van De Grent tot Lage Wurft

Bij goed weer sluiten wij donderdag 24 maart van 07.00 uur tot 24.00 uur de Parallel Boulevard af vanaf de Grent tot aan de Lage Wurft. Op die dag brengen wij de laatste asfaltlaag aan, de zogenaamde deklaag. De Parallel Boulevard is om 24.00 uur weer open voor verkeer. Voor deze werkzaamheden moet het weer […]

Tijdelijke grondwaterpompen op termijn niet meer nodig

Pomp achter hek

Voordat we gestart zijn met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Parallel Boulevard in september 21, hebben wij tijdelijk bovengrondse pompen neergezet. Deze houden het grondwater op peil. Zo voorkomen we wateroverlast in kelders. De pompen staan in het Exstherslop, Bomstraat en Parallel Boulevard. Inmiddels hebben we een drain aangelegd voor het op peil […]

Archeologen vinden resten van huisjes uit 17e eeuw.

Tijdens de werkzaamheden aan de Parallel Boulevard zijn er ook archeologen actief. Zij voerden al vóór de werkzaamheden begonnen, een vooronderzoek uit. Begeleiding en adviezen door archeologen bij graafwerkzaamheden zijn wettelijk verplicht. Bakstenen In januari zijn de archeologen gestuit op muren van huisjes die waarschijnlijk terug gaan tot de 17e eeuw. Dat kunnen ze zien aan […]